vzw CoOperArti

Samenwerking Klassieke lyrische Kunsten

Onderstaande producties zijn nu "te koop".

At this moment these productions are "for sale".

Regine e rivali 

Tudor koninginnen en rivalen uit Donizetti opera's

Tudor queens and rivals from Donizetti operas

en/and 

Diva divo mezzosoprani 

4 mezzosopranen, 2 pianisten en verteller in opera repertoire

4 mezzos, 2 pianists and storyteller bring opera repertoire

Hieronder een link naar ons informatieboekje

Underneath our link to our informationbooklet

Audio en video staan op onze vzw CoOperArti pagina op facebook.

Audio and video are on our vzw CoOperArti page on facebook.

Wenst u meer informatie, of wenst u ons te reserveren,

For more informations or reservations,

[email protected]

+32 473 90 00 73